АБИССАЛ ЁТҚИЗИҚЛАР

АБИССАЛ ЁТҚИЗИҚЛАР — ҳоз. замонда Тинч, Атлантика ва Ҳинд океанлари тубининг катта (90%) қисмида ҳосил бўлган чўкиндилар. Бундай ётқизиклар кўпинча 3 км дан ортиқ чуқурликда оксидланиш муҳитида пайдо бўлади. Абиссал ётқизиқлар: 1) майда ҳайвон организмларининг склетларидан;

2) қуруқликдан шамол ёки денгиз оқими натижасида келтирилган минерал заррачалардан, сув ости ва сув усти вулкан жинсларидан, космик чанглардан ташкил топади. Сув организмларининг океан тубида тезда парчаланиб кетиши учун кимёвий шароит бўлмаса, у ҳолда органик балчиқлар ҳосил бўлади. Лекин организмлар океан тубида кам бўлса ёки оксидланиш муҳитида уларнинг скелетлари тезда эриб кетса, у ҳолда кўпроқ анорганик минерал ётқизиқлар вужудга келади. Агар бу ётқизиклар таркибида темир бўлса, темирнинг оксидланиши натижасида лой чўкиндилари қизил рангга бўялади.