АДРЕНОГЕНИТАЛ СИНДРОМ

АДРЕНОГЕНИТАЛ СИНДРОМкортикостероидлар биосинтези учун зарур ферментларнинг туғма нуқсони оқибатида юз берадиган клиник симптомлар мажмуи. Унга буйрак усти бези пўст қаватининг туғма вирилизацияловчи гиперплазияси сабаб булади. Адреногенитал синдромнинг вирилизацияловчи хилида қонда кортизол миқдори деярли кам булиб, андрогенлар кўпайиб кетади. Бунда қиз ҳомиланинг ташқи жинсий аъзолари ўғил ҳомилага хос бўлади. Қиз туғилганидан кейин вирилизация давом этади, гавда тузилиши эркакларникига ўхшаш бўлиб, сут безлари ўсмайди ва ҳайз кўрмайди. Ўғил ҳомиланинг жинсий аъзолари тез ривожланади ва бола туғилганидан кейин барвақт балоғатга етади. Адреногенитал синдромнинг туз йўқотиш оқибатида келиб чиқадиган хилига кортизол ва альдостерон метаболизмида кузатиладиган анча чуқур ўзгаришлар хосдир. Бу гормонлар миқдори жуда кам бўлиб, беморда буйрак усти бези пўст қаватининг етишмовчилиги руй беради. Ча-алоқда сохта хунасалик белгилари, организм дегидратацияси (натрий йўқотиш натижасида), кейинчалик юрак-томир етишмовчилиги кузатилади ва бола юрак фаолияти тўсатдан тўхташи натижасида нобуд бўлиши ҳам мумкин.