АЭРОДИНАМИК КУЧ

АЭРОДИНАМИК КУЧ — суюклик (газ)да ҳаракат қилаётган жисм сиртига таъсир этувчи куч. Ҳаракатдаги жисм сиртининг ҳар бир унсурига таъсир этувчи Аэродинамик кучларни битта тенг таъсир этувчи куч билан алмаштириш мумкин (тўла Аэродинамик куч ва бош моментаэродинамик момент). А. к. ни учта проекцияга ажратиш мумкин:

1) ҳаракат йўналишига қарши бўлган куч — аэродинамик қаршилик X;

2) тезлик йўналишига перпендикуляр бўлган кўтариш кучи Y;

3) ён куч — X ва Ккучларга перпендикуляр куч. Тўла Аэродинамик куч баъ-зан тўла аэродинамик қаршилик деб аталади.