АККУМУЛЯТОРЛАР БАТАРЕЯСИ

АККУМУЛЯТОРЛАР БАТАРЕЯСИ, электр аккумуляторлар батареяси — кучланиш, ток кучи, электр заряди ёки қувват олиш учун электрик туташтирилган бир турдаги аккумуляторлар гуруҳи. Аккумуляторлар параллел уланганда Аккумуляторлар батареяси даги кучланиш ҳар қайси элемент кучланишига, умумий электр заряд эса алоҳида аккумуляторларнинг электр зарядлари йиғиндисига тенг бўлади. Кетмакет уланганда эюк лар қўшилади. Электр заряди ва кучланишни кучайтириш учун аккумуляторлар аралаш (ҳам кетма-кет, ҳам параллел) уланади. Бундай Аккумуляторлар батареяси доимий ток манбаи ҳисобланади.