АКУСТИК КЎЗГУ

АКУСТИК КЎЗГУ — тушаётган товуш тўлқини узунлигидан чизиқли ўлчамлари бир неча марта катта бўлган силлиқ юзали товуш кайтаргич. Мас, денгиз сатҳи, иморат девори ва б. Сиртдаги ғадир-будурликларнинг чизиқли ўлчамлари тушаётган товуш тўлқини узунлигининг 1Ғ20 қисминигина ташкил этадиган Акустик кўзгу силлиқ кўзгу дейилади. Такрорийлиги (частотаси) 500 гц дан юқори бўлган товуш тўлқинлари қайтаргичнинг ўлчами 2×2 м бўлиши керак. Товуш тўлқинининг тарқалиш йўналишини ўзгартириш учун ясси А. к. дан, параллел товуш тўлқинларини бир нуқтага тўплаш (ёки ёйиш) учун параболоид Акустик кўзгу дан, бир нуқтадан чиққан товуш тўлқинларини иккинчи бир нуқтага тўплаш учун эллипсоид А. к. дан фойдаланилади. Акустик кўзгу курилиш акустикаси, ультратовушларни илмий текшириш, техника, тиббиёт ва б. соҳаларда ишлатилади.