АЛГЕБРАИК СОНЛАР

АЛГЕБРАИК СОНЛАР — коэффициентлари бутун сонлардан иборат бўлган кўпҳадларнинг илдизлари. Алгебраик сонлар бўлмаган сонлар трансцендент сонлар дейилади.

Prev Article

АЛ-АХРОМ

Next Article

АЛДАР КЎСА