АЛКАЛИМЕТРИЯ

АЛКАЛИМЕТРИЯ (араб, алқалий – ишқор ва юн. metreo — ўлчаяпман) — ишқор миқдорини аниқлашда ҳажмий анализнинг нейтралланиш реакциясига аеосланган усули. Бунда текширилаётган эритмага маълум концентрацияли кислота оз-оздан қўшиб борилади. Реакциянинг охири илгаридан қўшиб қўйилган индикатор рангининг ўзгаришига қараб билинади. Ишқор миқдори сарфланган кислота миқдорига қараб аниқланади. Эритмалар рангли бўлса, титрлаш усулидан фойдаланилади. Алкалиметриядан эритмадаги ишқор, сода каби аралашмалар миқдорини, сувнинг қаттиқлигини аниқлашда фойдаланилади.