АЛКИЛЛАШ

АЛКИЛЛАШ — органик моддаларга бир валентли алкил гуруҳларини киритиш. Алкиллаш реакциясига компонентларнинг концентрацияси ва ўзаро нисбати, катализаторлар ҳамда т-ра ва бошқа омиллар таъсир қилади. Техникада Алкиллаш йўли билан юқори октанли ёнилғи (изооктан ва б.), бензол гомологлари (кумол, этилбензол ва б.) ва кўпгина бошқа бирикмалар олинади. Шунингдек Алкиллашдан бўёқ, доривор моддалар, оддий ва мураккаб эфирлар, махсус углеводородлар ва б. моддаларни синтез қилишда фойдаланилади.