АЛЬМАДИ

АЛЬМАДИ — Яшил Бурун я. о. даги бурун. Африканинг энг ғарбий нуқтаси (17°32’ F. у., 14°45’ ш. к.). Гамбия ва Сенегал дарёларнинг қуйилиш жойлари оралиғида жойлашган.

Prev Article

АЛЬДЕГИДЛАР

Next Article

АЛЬТАМИРА