АЛОҚА ЛИНИЯСИ

АЛОҚА ЛИНИЯСИ (йўллари) сигналларни узаткичдан қабул қилгичга тарқатувчи техник қурилмалар ва физик муҳитлар йиғиндиси. Алоқа каналининг таркибий қисми. Кўп каналли алоқа тизимида ихчамлаштирилади ва бир вақтнинг ўзида кўп каналга тааллуқли бўлади. Баъзан, алоқа канали таркибига бир неча Алоқа линияси уланади. Маълумотларни узатишда фойдаланиладиган сигналларнинг тарзига кўра, электр, товуш (акустик) ва оптик Алоқа линиясига бўлинади. Мустаҳкам ва сифатли алоқа ўрнатиш учун симли Алоқа линияси қурилади. Ҳаракатланувчи объектлар, бошқа сайёралар ва космос билан алоқа ўрнатишда симсиз Алоқа линиясидан фойдаланилади.