АЛПАҒУТ

АЛПАҒУТ (туркийча) — ботир, жасур сараскарлар. Ҳарбий ҳаракатларда ўз жангчилари, от-улови, ем-хашаги, кийим-кечаги билан иштирок этадиган зодагонлар. 8—12-а. ларга оид туркий манбаларда ишлатилган.