АЛЬЦИОНА

АЛЬЦИОНАСавр буржи (юлдуз туркуми)нинг юлдузи, 3-катталикда. Ҳулкар юлдузлар тўдасининг энг равшан юлдузи. Биздан 189 ёруғлик йили узоқликда жойлашган.