АЛЬВЕН ТЎЛҚИНЛАРИ

АЛЬВЕН ТЎЛҚИНЛАРИ — плазмада магнит майдони бўйлаб тезликда тарқалаётган кўндаланг тўлқинлар, бунда р — зичлик, Н — магнит майдон кучланганлиги. X. Альвен шарафига шундай аталган.