АММИАКАТЛАР

АММИАКАТЛАРтузлар билан аммиакнинг бирикишидан ҳосил бўлган комплекс бирикмалар. Mac, (CuNH3)4 SO4 — мис аммиакат ёки тетрамин мис сульфат; [Pt (NH3)JC14 — гексамин платинхлорид; [Ni(NH3)6]CI2 — гексамин никель хлорид. Кўпчилик Аммиакатлар анча барқарор бўлади (қ. Комплекс бирикмалар). Қ. х. да қўлланиладиган мочевина, аммиакли селитра ва б. азотли ўғитларни аммиак билан тўйинтириб олинган Аммиакатлар ўткир аммиак ҳидли, рангсиз, баъзан сарғиш суюқлик бўлиб, ўғит сифатида ишлатилади.