АММОНИЙ

АММОНИЙ — эркин ҳолда олинмаган анорганик радикал. Фақат эритмада мавжуд бўлади. Аммиак кислоталар билан реакцияга киришганда Аммоний тузлари ҳосил бўлади. Бирикмалар таркибида ион ҳолида учрайди ва бир валентли металл вазифасини бажаради. Мас, Аммоний гидроксид, аммоний хлорид ва ҳ. к. А. гидроксид кучсиз ишқорий хоссага эга.