АМПЕРВОЛЬТВАТТМЕТР

АМПЕРВОЛЬТВАТТМЕТРток кучи, кучланиш ва қувватни ўлчайдиган универсал асбоб. Иши чулғамларда токнинг ўзаро таъсирига асосланган. Ток кучини ўлчашда Ампервольтваттметрнинг бирламчи чулғами занжирга кетма-кет уланган ток трансформаторининг иккиламчи чулғамига кетма-кет уланади; кучланишни ўлчашда чулғамлар бир-бирига кетма-кет, занжирга эса параллел уланади.