АНГИОКЕРАТОМА

АНГИОКЕРАТОМА — терида пайдо бўладиган хавфсиз ўсма; бир ёки бир нечта бўлиши мумкин. Бунда асосан терининг мугуз қавати қалинлашади.

Prev Article

АНГИДРОН

Next Article

АНГЛЕЗИТ