АНТРОПОГЕН ЭРОЗИЯ

АНТРОПОГЕН ЭРОЗИЯ (юн. anthropos — одам ва genes — пайдо бўлиш) — инсоннинг экологик мувозанатни бузадиган хўжалик фаолияти натижасида тупроқ унумдор горизонтларининг емирилиши. Антропоген эрозия натижасида тупроқ унумдорлигини йўқотади (яна қ. Тупроқ ориклаши, Тупроқ эрозияси).