АРАЛАШ ЖАВОБГАРЛИК

АРАЛАШ ЖАВОБГАРЛИК — амалдаги ЎзР қонун ҳужжатларида назарда тутилган мажбуриятда иштирок этаётган тарафлар мажбуриятни тула ёки қисман бажармасликда жавобгар бўлиши. Аралаш жавобгарлик асосларини ва тарафларнинг ўз мажбуриятларини шартномада назарда тутилган шартлар асосида бажармаслик натижасида етказилган зарар ҳар икки тарафга тенг ёки бирига кўпроқ, иккинчисига камроқ тақсимланади. Mac, жабрланувчи ўзининг қўпол эҳтиётсизлиги туфайли зарарнинг юзага келишига ёки ортишига кўмаклашган бўлса, унда жабрланувчининг ва зарар етказувчининг айби даражасига қараб, товон миқдори камайтирилиши лозим (ЎзР ФК,104-модда). Ишни кўраётган суд ёки хўжалик суди Аралаш жавобгарлик аниқланганда тарафларнинг зарар етказишдаги айб даражаларига қараб, жавобгарлик доирасини асосли, қонуний ва адолатли тақсимлаши шарт. Аралаш жавобгарлик ҳақида тарафлар ўзаро тузган шартномаларида олдиндан келишиб олишлари мумкин, бу тартиб кейинчалик эҳтимолий низоларнинг олдини олади ёки тез ва тўғри ҳал бўлишида ёрдам беради.