АРИЛЛАШ

АРИЛЛАШ (кимёда) — органик бирикмалар таркибидаги водород атоми ўрнига арил гуруҳини киритиш. Арилфенил, нафтил ва б. ароматик бирикмалар қолдиғи. Ариллаш ҳар хил ароматик бирикмалар хамда органик бўёклар и. ч. да қўлланилади.