АРКТИКА МИНТАҚАСИ

АРКТИКА МИНТАҚАСИ — Ернинг табиат минтақаси. Арктиканинг катта қисмини ўз ичига олади. Қуруқликда Арктика минтақасига арктика муз саҳролари зонаси киради. Денгизлари қалин муз билан қопланганлиги билан ажралиб туради. Арктика минтақаси чегараси энг илиқ ой (июль ёки авг.)нинг 5° ли изотермасига тўғри келади. Арктика ҳаво массалари ҳукмронлик қилади. Арктика совуқ саҳролари ландшафтлари тарқалган булиб, иқлими совуқ, ёппасига абадий музлоқлар билан қопланган, тупроқлари яхши ривожланмаган, биологик ва геокимёвий жараёнлар жуда суст.