АРМАТУРАЛИ ЦЕМЕНТ КОНСТРУКЦИЯЛАР

АРМАТУРАЛИ ЦЕМЕНТ КОНСТРУКЦИЯЛАР — қалинлиги 20 мм дан ошмайдиган юпқа деворли темир-бетон конструкциялар. Майда тўлдиргичли бетон орасига ингичка (0,5 — 1,6 мм) пўлат симдан зич тўқилган арматура тўри жойлаштириб тайёрланади. Арматурали цемент конструкцияларнинг бикрлиги (қаттиқлиги) ва сув ўтказмаслик хоссаси темир-бетон конструкцияларга қараганда анча юқорироқ бўлади. Бино ва иншоотларнинг юк кўтарувчи ва тўсувчи конструкцияларида (расмга қ.), резервуарлар қуришда, кемасозлик ва б. да ишлатилади. Бундам конструкцияларни турли шаклларда ясаш мумкин. Камчилиги: ўтга чидамлилигининг пастлиги, бетон ва арматураларни коррозиядан асраш зарурлиги.

Арматурали цемент элементлардан 46×46 м ўлчамли қилиб ясалган йиғма монолит қобиқ.