АРХИМЕД АКСИОМАСИ

АРХИМЕД АКСИОМАСИ — берилган икки кесманинг кичигини бир неча марта такрорлаб, ҳар доим каттасидан каттароқ кесма ҳосил қилиш мумкинлиги тўғрисидаги аксиома. А. а. ни юзалар, ҳажмлар, сонлар ва б. га ҳам татбиқ қилиш мумкин. Мас, ҳар қандай икки мусбат сон а ва b учун а>b тенгсизликни қаноатлантирувчи натурал сон п доимо топилади. Бу аксиома Архимед томонидан «Шар ва цилиндр» асарида аниқравшан тавсифлаб берилган. Архимед аксиомасини баъзан Евдокс аксиомаси деб ҳам аташади, чунки уни илгарироқ Евдокс Книдский қўллаган. Архимед аксиомасидан миқдорларни ўлчашда, икки кесманинг умумий ўлчовини топиш ва б. масалаларни ҳал қилишда фойдаланилади.