АСАС

АСАС (туркийча) — ҳукмдор саройи, қароргоҳи ёки лашкаргоҳи посбони, тунги соқчи. Алишер Навоий асарларида фаол қўлланишда бўлган; «Оқибат бир кун асаслар бордилар ва ани зиндондин банд била судраб чиқардилар» («Маҳбуб ул-қулуб», 79).