АСИНХРОН ЭЛЕКТР ДВИГАТЕЛЬ

АСИНХРОН ЭЛЕКТР ДВИГАТЕЛЬдвигатель режимида ишлайдиган асинхрон машина; электр энергиясини механик энергияга айлантириб беради. Иш тарзи статор чулғамлари бўйлаб уч фазали ўзгарувчан ток ўтганда ву-жудга келадиган айланувчи магнит майдонининг статор майдони ротор чулғамларида ҳосил қиладиган ток билан ўзаро таъсирига асосланган. Айланиш тезлигини ток частотаси, қутблар сони ва сирпанишга таъсир этиб ўзгартириш мумкин. Ток частотасини ўзгартириш энергия иерофини чеклаган ҳолда тезликни равон ўзгартиришга имкон беради. Шунинг учун частота бўйича бошқарилувчи Асинхрон электр двигательни яратиш асосий муаммолардан бирига айланган. Асинхрон электр двигатель электр юритмаларда асосий двигатель сифатида ишлатилади. Қуввати бир неча Вт дан ўнлаб МВт гача бўлади.