АВТОГЕНЕЗ

АВТОГЕНЕЗ (авто… ва юн. genesis – туғилиш, пайдо бўлиш) — эволюцион таълимотдаги идеалистик концепция. А. таълимотига биноан эволюция организмларнинг дастлабки ички потенциал имкониятлари асосида юз берадиган, олдиндан белгилаб қўйилган жараёндан иборат. Автогенез организмларнинг тарихий ва индивидуал ривожланишини фақат ички, автоном омиллар таъсири деб тушунтиради. Ж. Б. Ламаркнинг градация, Г. Осборннинг аристогенез, Э. Копнинг батмогенез, Т. Эймернинг ортогенез, Л. С. Бергнинг номогенез назариялари автогенетик хусусиятларга эга. Автогенез таълимотининг тарафдорлари эволюциянинг автогенетик моҳиятини исботи тариқасида эволюциядаги параллелизм ва конвергенция ҳодисаларини далил қилиб кўрсатишади. Автогенез эктогенезга қарши қўйилади.