АЙКИНИТ

АЙКИНИТминерал. Кимёвий формуласи PbCuBiCj. Игнасимон тузилишга эга. Қаттиқлиги 2—2,5. С оғ. 6,1— 7,1. Қўрғошин ёки пўлат рангида, усти хира. Қизил, қизғиш-сариқ ва зангори рангларда товланади. Кварцли гидротермал ертомирда учрайди. Мис, қўрғошин ва висмут хом ашёси ҳисобланади.