АЙЛАНМА КАПИТАЛ

АЙЛАНМА КАПИТАЛкапитал (и. ч. фондлари)нинг ҳар бир и. ч. циклида «I сарф этиладиган ва қиймати ишлаб 4 чиқарилган товарта тўлиқ ўтадиган қисми. Сарфланган Айланма капитал миқдори капиталнинг доиравий айланиши охи-рида товар сотилиши билан пул шаклида ишлаб чиқарувчи қўлига қайтади. Хом ашё, материаллар, ёқилғи ва б., шунингдек иш кучи сотиб олишга сарфланадиган харажатлар А. к. га киради (қ. Капитал).