АЗОТЛИ ИПРИТ

АЗОТЛИ ИПРИТ — органик бирикма, рангсиз суюқлик. Сувда ёмон, органик эритувчиларда яхши эрийди. Азотли иприт иприт (дихлордиэтилсульфид)дан таркибидаги олтингугурт ўрнига киритилган азот билан фарқ қилади. Уларнинг кимёвий хоссалари молекуласи таркибида учламчи азот атоми ва галоген атоми бўлишига боғлиқ. Азотли иприт минерал кислоталар таъсирида сувда эрийдиган, пикрин кислота таъсирида эса сувда кам эрийдиган туз ҳосил қилади. У меъда-ичак, нафас йўлларини кучли заҳарлаш ва терини яралантириш хусусиятига эга. Бундай моддалар ҳужайра бўлинишини сусайтиргани учун кўпчилиги (эмбихин, новэмбихин ва б.) тиббиётда ишлатилади.