БАЛАНДЛИК

БАЛАНДЛИК — 1) геометрик шакл (фигура)нинг берилган тўғри чизиқли ёки текис асосига нисбатан: шакл нуқталаридан асосига туширилган перпендикуляр (тик чизиқ)ларнинг энг каттаси;

2) фазовий шаклнинг чегаравий нуқталаридан асос текислигига туширилган перпендикулярларнинг энг каттаси.