БИРЛИК

БИРЛИК (математикада) —1) табиатан бир жинсли микдорларни солиштириб кўриш учун қабул қилинган аниқ миқдор. Mac, узунлик ўлчов бирликлари: мм, см, дм, м, км; оғирлик ўлчов бирликлари: г, кг, ц, т;

2) гуруҳ (ҳалқа)нинг ҳар қандай а элементи учун ае=а тенглик бажарилса, е элемент гурухнинг ўнг бирлик элементи, еа=а тенглик бажарилса, е элемент гуруҳнинг чап бирлик элементи дейилади.