БОЛЬШЕВИКЛАР

БОЛЬШЕВИКЛАР (рус. большевики — кўплар) — Россия социалдемократик ишчилар партияси (РСДРП) да Ленин бошчилик қилган сиёсий оким (фракция) вакиллари. 1917 й. апр. дан мустақил сиёсий партия тузишган (қ. Совет Иттифоки Коммунистик партияси). Большевиклар тушунчаси РСДРП 2съездида (1903) Ленин тарафдорлари партия раҳбар органларига сайловларда кўпчилик овоз олганидан сўнг юзага келган. Шу сабабли улар — большевик, кам овоз олган ракиблари эса — меньшевик деб юритила бошлаган. Большевиклар мамлакатда тоталитаристик сиёсат юритган. Большевиклар сўзи 191752 й. ларда РСДРП (б), РКП (б), ВКП (б) деб аталган партиянинг расмий номларида ишлатилган.