БОНИТИРОВКА

БОНИТИРОВКА (лот. bonitas яхши, сифатли, асл) — 1) зотли ҳайвонларни наслдорлик ва маҳсулдорлик хусусиятлари бўйича баҳолаш;

2) тупроқ унумдорлигини қиёсий баҳолаш (қ. Тупроқ бонитировкаси).