БОНУ

БОНУ — 1) юқори табақага, аслзодаларга мансуб бўлган аёллар унвони, хоним;

2) форстожик тилларида гаплашадиган халқлар ҳамда туркий халқларда аёллар исмига ҳурмат юзасидан қўшиб ишлатиладиган сўз.