БОҚИЛЛО

БОҚИЛЛО — қад. ўлчов бирлиги. Баъзи адабиётлар (мас, Ибн Сино, Тиб қонунлари, 1—2китоблар, Т., 1979 — 83)да берилишича, 3 хил қийматга эга бўлган: а) 1 Б. юноний= 1,416 г; б) 1 Б. искандароний=2,124 г; в) 1 Б. мисрий=2,823 г. Баъзи адабиётлар (мас, Давидович Е. А., Материалы по метрологии средневековой Средней Азии, М., 1970) га кура, 1 Б. =2,34 г бўлган.