БОР ПОСТУЛАТЛАРИ

БОР ПОСТУЛАТЛАРИатом квант назариясидаги асосий фаразлар (Н. Бор томонидан яратилган, 1913):

1) атом ички энергия Јларининг маълум қийматларида унинг қатор барқарор ҳолатларда бўлиши;

2) атом бир барқарор ҳолат Ј,дан бошқа Ј2 ҳолатга ўтганда нурланиш частотасининг шарти: у=(Ех— Е^)/И, бу ерда А — Планк доимийси.