БОРГИДРИДЛАР

БОРГИДРИДЛАР, боранатлар, гидр и д оборатл ар — борнинг комплекс бирикмаларидан бир тури, умумий формуласи (МеВН4)п, бу ерда Me — металл, Ишқорий металларнинг боранатлари етарлича барқарор кристалл моддалар, кучли қайтарувчилардир; Б. органик кимёда дорилар, витамин л ар, стероид препаратлар, юқори дисперс катализаторлар, металл ва сопол юзаси учун металл қопламалар тайёрлашда, яримутказгич и. ч. да қўлланиладиган германий, қалай, маргимуш, сурма гидридлари олишда ишлатилади.