БЎРТМА

БЎРТМА — 1) новданинг кесилган, ўсимликнинг пайвандланган жойида ҳосил бўладиган қадоклар ёки қабариқлар;

2) баъзи ўсимликларнинг мева ва уруғларидаги туганаклар.