БОШЛАНҒИЧ (ҚЎР) ПАЙ

БОШЛАНҒИЧ (ҚЎР) ПАЙширкат аъзоларининг умумий иш учун қўшган дастлабки пул маблағи (кооператив пай, акциядор пай ва б.). Б. п. қўшиш корхона эгасига айланишнинг шарти ҳисобланади ва корхона молмулкида унинг илк ҳиссасига тенг бўлади. Агар корхона акциядорлик жамиятига айлантирилган бўлса, Бошланғич (қўр) пай қўшган киши дастлаб унинг суммасига тенг акцияни, акция миқдорига қараб эса дивиденд опгит. Бошланғич (қўр) пай жамоа мулкини барпо этиш йўлларидан бири, бозор иқтисодиётига утишнинг энг зарур шарти ҳисобланади.