БОСҚИЧЛИ НАРХЛАР

БОСҚИЧЛИ НАРХЛАР — и. ч. мақсадларидаги туркумлаб ишлаб чикариладиган аниқ бир маҳсулотларга белгиланадиган ва харажатларнинг қисқариб бориши ёки товарнинг маънавий эскириши даражасига қараб босқичмабосқич пасайтйриб бориладиган улгуржи нархлар.