БОТАНИК НОМЕНКЛАТУРА

БОТАНИК НОМЕНКЛАТУРАўсимликлар (турлар)нинг номлари, систематик бирликлар, системалар, типлар ва номларни мустаҳкамлаш, қонуний номлар, синонимлар, таксонларни тавсифлаш, янги таксонларни ёзиш ва б. билан боғлиқ бўлган қатьий қонун ва қоидалар мажмуи.