БОЗЕ СУЮКЛИГИ

БОЗЕ СУЮКЛИГИ — бутун сон спинли зарралар (бозонлар)дан ташкил топган квантавий суюклик. «N суюқлиги мутлақ нолга яқин траларда Бозе суюклиги ҳисобланади. Квазизарраларнинг Бозе суюклиги еда элементар уйгониши БозеЭйнштейн статистикасита бўйсунади.