БОЗОРШАБ

БОЗОРШАБ, бозори шаб (тож. — кечки бозор) — ўтмишда Туркистоннинг йирик шаҳарларидаги тунги бозор. Одатда кўпроқ байрам ва рўза кунлари уюштирилиб, оммавий кўнгил очиш кечалари билан қўшиб ўтказилган. Бозоршабда шаҳарнинг марказий кўчаларидан бири ёки майдон безатилган, кўчанинг икки четидаги чойхона ва дўконлар олдига чорпоялар қўйилиб, ҳар хил ширинликқандолат, мевачева, озиқовқат сотилган. Карнай, сурнай ва ноғоралар чалиниб, махсус жарчилар одамларни Бозоршабга чорлаган. Дорлар қурилиб, масхарабозлар, қўғирчоқбозлар ўйин кўрсатган, ўргатилган ҳайвонлар, айниқса, айиқўйини намойиш қилинган, полвонлар курашган. Чойхоналарда созанда, хонанда, аскиячи, қизиқчи, раққослар ўз санъатларини намойиш қилганлар. Бозоршаб ҳар жойнинг урфодатига қараб турли шаҳарларда турлича ўтказилган. Ўзбекистонда бозор иқтисодиётига ўтиш муносабати б-н айрим жойлардаги бозорларда Бозоршабга ўхшаш тадбирлар ўтказиш расм бўлмоқда.