БУҒ ТУРБИНАЛИ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯ

БУҒ ТУРБИНАЛИ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯэлектр генератори буғ турбинасиаан ҳаракатга келадиган иссщлик электр станцияси. Б. т. э. с. конденсацион электр ст-я (фақат электр энергияси ишлаб чиқаради) ва иссиқпик электр маркази (электр энергиясидан ташкари иссиқлик ҳам беради) хилларига бўлинади. Иссиқлик электр ст-яларида ишлаб чиқариладиган электр энергиясининг кўпчилиги Буғ турбинали электр станция зиммасига тўғри келади.