БУРЧАК ЧАСТОТА

БУРЧАК ЧАСТОТА (айланма частота) — жисмнинг айланма ҳаракатини ифодаловчи катталик; у 2п секунд ичида содир бўладиган тебранишлар сонига тенг.