БУРМАЛАНИШ

БУРМАЛАНИШгеосинклиналь зоналарда ёки уларнинг айрим қисмларида катламларнинг эгилиши ва дарзлик, узилмалар пайдо бўлиши. Бурмаланиш геологик давр давомида содир бўлади ва қатлам тузилишидаги номувофиқликка қараб аникланади. Мае, Ўрта Осиёдаги Фаргона, Туркистон, Зарафшон, Олай, Ҳисор ва б. тоғ тизмалари гер. цин бурмаланиш циклида пайдо бўлган. Герцин цикли уз навбатида бир неча фазаларга бўлинган.