ЧИНГИЗИЙЛАР

ЧИНГИЗИЙЛАР — Мўғуллар давлатининг асосчиси ва хони (1206 й. дан) Чингизхон номидан келиб чиққан, Осиё ва Шарқий Европада ҳукмронлик қилган сулола. Мўғуллар давлати ҳукмдорлари: Чингизхон (1206—27), Тулихон (1227— 29), Ўқгой қоон (1229—42), Туракина хотун (1242—46), Куюк (Гуюк) қоон (1246—48), Мункэ (Мангу) қоон (125159), Хубилай (125994), Ўлжайту — Темур қоон (1295 — 1307), Хайсанқулуг қоон (1307—11), Аюрбарибад — Буянту қоон (1311—20), Шидэбала — Гэгэн қоон (1320—23), Есун — Темур қоон (1324—28), Хўшила қоон (1328), ТуғТемур қоон (1328 — 32), Ирижинбал қоон (1332), Тўғон Темур (1333—70), Аюширидор қоон (1370—78), Тўкус Темур қоон (1378 — 88). Жўжи улуси (Олтин Ўрда) ҳукмдорлари: Жўжи (1224— 27), Боту (1227 — 56), Беркахон (1256— 66), Мангу Темур (1266—?), Туда Мангу (?), Тўла буға (?), Тўхтахон (1290—1312), Ўзбекхон (1312—40), Жонибекхон (134057), Бердибекхон (135759), Наврўз (1359 — 60), Хизрхон (1360—61), Мардуд (Муруд)( 1361 — 63), Муродхўжа (1363), Қутлуғхожа (1364), Ўрусхон (1364 — 75), Тўқтақия (1375), Темур Малик (137576), Тўхтамишхон (137696), Темур Қутлуғ (1396—99), Шодибек (1399-1407).

Ироқ (Озарбайжон, Форс, Хуросон, Кермон ва Эроннинг Ғарби)да ҳукм сурган Чингизийлар (ҳукмдорлар): Ҳулокухон (125665), Абақахон (1265-82), Аҳмадхон (1282 — 84), Арғунхон (1284—91), Кейхоту (Гайхату)хон (1291—95), Бойдухон (1295), Ғозонхон (1295—1304), Ўлжайтухон (1304 — 16), Абу Саъид Баҳодирхон (1316 — 35), Ариахон (1335—36), Мусохон (1336), Султон Муҳаммадхон (1336 — 38), Тағой Темурхон (1338; 1341—51), Сулаймонхон (1339—41).

Шаркда Олтойдан то ғарбда Амударёгача, Ғулжадан Самарканду Бухорогача бўлган ҳудудда, асосан, Чингизхоннинг 2ўғли Чиғатой наслидан бўлган (қ. Чиғатоийлар) хонлар ҳукм сурган.

Ад.: РашидадДин, Сборник летописей, т.2, М. Л., 1960; Абулгозий, Шажарайитурк, Т., 1992; Мирзо Улуғбек, Тўрт улус тарихи, Т., 1994; Низомиддин Шомий, Зафарнома, Т., 1996.

Loading...