ДИСУЛЬФИД БОҒЛАР

ДИСУЛЬФИД БОҒЛАР, — S-Sбоғлар — икки сульфгидрил гуруҳдаги олтингугурт атомларнинг қўшилишидан ҳосил бўладиган боғлар.