ДИЗ

ДИЗ (сўғдча) — қўрғон, қалъа. Мас, Оҳанин дизТемир қўрғон, мустаҳкам қўрғон. «Девону луғотит турк»аэ. ёзилишича, «тажиз — баланд ер, форслар шаҳарларини шу сўздан «диз» шаклида ўзгартириб олганлар». Эрон ва Ўрта Осиёдаги «Дизак» топонимлари «қўрғонча», «қалъача» маъносини билдиради.

Loading...