ДОМНА ПЕЧИ

ДОМНА ПЕЧИ, домна — темир рудаларидан чўян олинадиган шахта печь. Бетон пойдеворга ўрнатилган цилиндрик кожухдан иборат. Кожух ичига печь таглиги (лешад) ни ҳосил қилувчи ўтга чидамли ғишт териб чиқилади. Печнинг пастки қисмида горн ва фурма бор. Горнда чўян ва шлак оқиб чиқадиган тешиклар қилинган. Шахта цилиндрик колошник б-н тугайди. Чуян оқиб чиқадиган тешик сатҳидан колошник юқорисидаги юклаш конусигача булган масофа Д. п. нинг фойдали баландлиги дейилади. Ана шу баландлик орасидаги ҳажм фойдали ҳажм деб аталади. Фойдали ҳажмдан фойдаланиш коэффициенти Домна печи ишининг асосий техник-иқтисодий курсаткичи булиб, у печда 1 суткада эритиб олинадиган 1 т чуянга туғри келадиган фойдали хажмни ифодалайди. У қанчалик кичик булса, печь шунчаяхши ишлайди. Йирик Домна печининг иш унумдорлиги суткасига 10000 т дан ортиқ.